Akabe Heverlee

Akabe is een jeugdbeweging die onder de overkoepelende organisatie van scouts en gidsen Vlaanderen valt. Anders dan bij andere scoutsen in Vlaanderen focust een Akabe scouts op kinderen en jongeren tussen 6 en 21 met een fysieke en/of mentale beperking. Omwille van de grote hoeveelheid leiding tegenover een kleine groep leden kan er bij Akabe Heverlee gezorgd worden voor meer aandacht, structuur en individuele aanpak dan in reguliere scoutsen. Zo vind ieder kind en iedere jongere toch zijn of haar plekje om zich eens goed uit te leven! Met de Leo’s steunen we deze organisatie door activiteiten met de kinderen te organiseren. Ook worden er regelmatig fundraisers georganiseerd om deze activiteiten te kunnen bekostigen. 


Voor meer informatie over Akabe vzw, klik hier om naar de website te gaan.

Follow us…